Gebruiksvoorwaarden

08/03/2020 versie

Het charter van de Backstage.Network-website (de ‘Website’) is bedoeld om u te informeren over de rechten en vrijheden die u mogelijk heeft met betrekking tot ons gebruik van uw persoonlijke gegevens en beschrijft de maatregelen die wij implementeren om bescherm ze. De vzw Backstage.Network is de “verantwoordelijke voor de verwerking” van persoonsgegevens met betrekking tot het beheer van de website. Deze behandelingen worden geïmplementeerd in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving.

Backstage.Network VZW behoudt zich het recht voor om dit Charter te wijzigen om te voldoen aan de geldende privacywetgeving.

1. Doel van de verwerking en soorten verzamelde gegevens

Wanneer u de website bezoekt, geeft u ons waarschijnlijk een bepaald aantal persoonlijke gegevens, zoals uw voor- en achternaam, om een gebruikersprofiel te maken. De verzameling van persoonlijke gegevens op de website gebeurt altijd expliciet via een formulier dat u zelf invult.

Uw persoonlijke gegevens worden niet verwerkt buiten het kader van de website en worden alleen bewaard voor de duur die nodig is voor het goed functioneren van de website.

2. Ontvangers van de gegevens

Als gebruiker worden uw persoonlijke gegevens zonder uw toestemming niet op de website gepubliceerd. U beheert deze gegevens zelf: u bepaalt in uw instellingen welke informatie in uw profiel wel of niet wordt gedeeld met andere gebruikers van de site. In ieder geval worden uw e-mail en telefonische contactgegevens op de website gepubliceerd. U kunt uw gegevens op elk moment verwijderen, wijzigen, downloaden, hun publicatie op de site opschorten of ze volledig en permanent verwijderen.

In geen geval zullen uw persoonlijke gegevens worden gedeeld met andere organisaties of individuen zonder uw uitdrukkelijke toestemming. Als u zich abonneert op het “MentorYou” -programma (gefinancierd door Actiris), kunnen uw gebruikersprofielgegevens worden gedeeld met de organisatoren van deze mentoringsdienst, in dit geval de vzw’s Backstage.Network en Pour La Solidarité (PLS). Als u dit programma verlaat, kunt u op elk moment besluiten om uw profiel en uw gegevens te behouden of te verwijderen.

De gegevensbeheerder draagt ​​persoonsgegevens over in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving. In het bijzonder is de vzw Backstage.Network onderworpen aan de wet van 8 december 1992 betreffende de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, alsook aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming van de EU (AVG).

3. Beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens

De verwerkingsverantwoordelijke neemt passende maatregelen om de veiligheid en vertrouwelijkheid van uw persoonlijke gegevens te waarborgen, met name om te voorkomen dat deze wordt vervormd of beschadigd of dat onbevoegde derden er toegang toe hebben.

4. Cookie management

Cookies kunnen alleen op uw computer worden geïnstalleerd onder de voorwaarden die zijn vermeld. Een cookie is een bestand waarmee u informatie over de navigatie van uw computer op de website kunt vastleggen (bijv. Aantal bezoeken, aantal bekeken pagina’s …) en in het bijzonder om uw bezoeken aan de site te vergemakkelijken. U kunt te allen tijde de “cookies” die op uw computer zijn geïnstalleerd verwijderen, u verzetten tegen de registratie van nieuwe “cookies” en een melding ontvangen voordat u een nieuwe cookie installeert door uw browser te configureren. Let op: als u een “cookie” verwijdert of als u zich verzet tegen de installatie van “cookies” op uw machine, voelt u mogelijk een afname in de kwaliteit van de gebruikerservaring, bijvoorbeeld de noodzaak om de ID en het woord opnieuw te introduceren. wachtwoord bij elke verbinding met de website.

5. Uw rechten

U hebt een recht van toegang, ondervraging, wijziging, correctie, verwijdering en verzet om legitieme redenen voor de verwerking en verspreiding van uw persoonlijke gegevens. U kunt de communicatie van uw persoonlijke gegevens aanvragen. Stuur uw verzoek per e-mail naar info@backstage.network.

Backstage.Network VZW Hoofdkantoor: Avenue Léon Debatty 12, 1070 Anderlecht, België